Je překvapivé, že po více než šedesátileté zkušenosti s počítači nedovedeme dát přesvědčivou odpověď na shora uvedené otázky. Taková odpověď by měla vycházet z nějaké systematické „obecné“ teorie