Jiří Wiedermann: Proč počítáme a co počítáme? 7. února 2014

Je překvapivé, že po více než šedesátileté zkušenosti s počítači nedovedeme dát přesvědčivou odpověď na shora uvedené otázky. Taková odpověď by měla vycházet z nějaké systematické „obecné“ teorie výpočtů, jako součást hlubšího porozumění tomu, co je to vlastně výpočet.  Pro nalezení takové odpovědi budeme na rozdíl od klasického pohledu na výpočet, jenž jej vidí jako proces transformace informace, uvažovat výpočet jako proces generující znalost. Pro podporu tohoto pohledu uvedeme argumenty, které vycházejí z pozorování minulých i současných trendů ve využití informačních technologií. Poukážeme na neustále rostoucí důraz na generování a využívání znalostí. Pohled na výpočty jako na epistemologické procesy lze rozšířit i na přirozené systémy, jakými jsou živé organismy, mozek, sociální sítě a vesmír, a také na ne-turingovské výpočty. Epistemologický pohled na výpočty znamená důležitý posun v našem porozumění výpočtům.

Vzhledem k omezené kapacitě klubovny prosíme, aby se noví zájemci, kteří nejsou evidováni v rozesílači pátečních programů, předem ohlásili
u předsedkyně sekce Lenky Příplatové na mobilu 607 858 707, nejlépe prostřednictvím SMS, nebo telefonátem v odpoledních hodinách, 
případně e-mailem na jelena.soph@gmail.com, jinak se může stát, že při větším zájmu na ně nezbude místo.
Vstupné na přednášku je dobrovolné, uvítáme, pokud nám věnujete alespoň dvacetikorunu. Vybrané peníze používáme k úhradě pronájmu
přednáškové místnosti.

Garant večera: Mgr. Lenka Příplatová,  rozesílá ing. Ivan Pergler

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *