V médiích publikovaná fakta a komentáře ohledně nerostných surovin bývají obvykle ovlivněny lobbystickými zájmy nebo neznalostí širších souvislostí. Přednáška proto ukazuje situaci v oblasti nerostných surovin ze všech stran a