Zdeňka Petáková: Globální situace v oblasti nerostných surovin a její dopad na ČR, 17. července 2015

V médiích publikovaná fakta a komentáře ohledně nerostných surovin bývají obvykle ovlivněny lobbystickými zájmy nebo neznalostí širších souvislostí. Přednáška proto ukazuje situaci v oblasti nerostných surovin ze všech stran a v nejširších možných souvislostech. Energetické nerostné suroviny se jeví pro hladký chod materiálního zabezpečení společnosti jako nejdůležitější a možnost přístupu k nim je jedním ze zásadních faktorů politik státních i nadnárodních uskupení. Současně je jisté, že dostupnost energetických nerostných surovin se bude v blízké budoucnosti snižovat, vlivem kombinace řady faktorů: snižujících se vytěžitelných zásob, rostoucí spotřeby, nestability v produkčních oblastech a v dopravě, nestability finančních systémů. V tomto světle vystupuje do popředí nutnost moudrého rozhodování v oblasti energetických zdrojů pro každé státní uskupení, tedy i pro ČR.

RNDr. Zdeňka Petáková (*1964 v Českých Budějovicích) – absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, specializace geologie ložisek nerostných surovin. Žije v Praze, pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů. Kromě odborné publicistiky je autorkou knižního vydání eseje O smyslu vědy (2009 http://www.blisty.cz/files/knihy/petakova_o-smyslu-vedy/petakova_o-smyslu-vedy_2009.pdf), spolueditorkou sborníku Odkaz Emilie Strejčkové (2013 http://www.toulcuvdvur.cz/download/2054/Strejckova_sbornik_web.pdf ) a editorkou sborníků přednášek ze Sympozií České prezidentky. Knižně vyšly i verše a motivační kniha pro ženy. Publikovala v Britských listech, Pozitivních novinách, časopise Krásná paní a v dalších periodikách.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
POZOR!!! Neformální část diskuse v salonku pod schody v Konviktu – adresa je Bartolomějská 291/11, kousek za Betlémským náměstím.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *