Vítejte na informační stránce popularizačně-vědní sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos.

Pátečníci je zažité označení účastníků  pravidelných setkání – členů i nečlenů (hostů a příznivců) – popularizační (dříve společenskovědní) sekce Sisyfa. Po léta jsme byli hosty Českého centra Mezinárodního Pen klubu, teď se kvůli rekonstrukci Klementina setkáváme na Přírodovědecké fakultě UK; scházíme se každý pátek v 17 hodin. Ve vůdčí úloze našich pravidelných setkání se v průběhu let vystřídalo několik významných osobností. Poslední z nich PhDr. Zdeněk Pokorný nás v létě roku 2013 bohužel opustil, snad se nám do budoucnosti bude dařit dostát jeho památce.

Svým neoficiálním sebeoznačením „pátečníci“ chceme vyjádřit respekt ke skutečným prvorepublikovým pátečníkům v čele s Karlem Čapkem a T.G. Masarykem.

            Tomáš G. Masaryk a Karel Čapek     

Přestože se jedná o společenství lidí organizačně spjatých s Českým klubem skeptiků Sisyfos, pravidelnými účastníky i hosty jsou lidé různých přesvědčení a názorových pozic. Pro zachování maximální rozmanitosti jak témat, tak přednášejících se snažíme nikterak nelimitovat jedno či druhé. Vycházíme ze svobodné volby každého občana, kterou ctíme jako jeden z pilířů skutečné parlamentní demokracie. Mezi pátečníky je vítán každý, kdo má co sdělit a kdo ctí elementární pravidla argumentační korektnosti.

Náplní pravidlených setkání pátečníků jsou přednášky a diskuse mezi přednášejícím a účastníky na straně jedné a mezi účastníky navzájem na straně druhé. Témata jsou různorodá, ale většinou se dotýkají společenskovědní (humanitní), případně přírodovědné či ekonomické problematiky.  Přednášejícími jsou vesměs odborníci v daných oborech, ať už vědečtí nebo pedagogičtí pracovníci, ale také vysoce erudovaní amatéři, kteří dobrovolně a bez nároku na honorář předávají své vědomosti a zkušenosti k užitku celému plénu. Jedinou odměnou přednášejícímu je skutečný zájem o přednášené téma ze strany účastníků a také spontánní uznání včetně neformálního potlesku na závěr společného setkání.

Přednášek se může zúčastnit každý zájemce z řad široké veřejnosti bez ohledu na členství v Českém klubu skeptiků Sisyfos, jediným limitem účasti je kapacita místa konání. Účast je bezplatná (dobrovolné příspěvky vítány).

Za současné organizátory
Jelena & Vítek