Balász Komoróczy: Archeologie Římanů na našem území, 28. června 2019

Naše území se součástí Římské říše, nejvyspělejšího státního útvaru starověku, nikdy nestalo. Těsné sousedství zde v době římské usazených germánských populací přesto vygenerovalo různé formy vzájemných interakcí, kontaktů a střetů. Některé z nich zanechaly též stopy v archeologickém záznamu minulosti a jsou předmětem dlouhodobého zájmu oboru. Mimořádné místo mezi nimi pak zaujímají stopy intenzivních střetů v období markomanských válek císaře Marka Aurelia v letech 166–180, kdy se Germány osídlená část středního Podunají proměnila v jeviště nejvýznamnější dějinné události doby.

Balázs Komoróczy vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů. Specializuje se na archeologii doby římské a na sídlištní archeologii obecně.
Na pražské Karlově univerzitě vystudoval klasickou archeologii a historii, od roku 1994 je zaměstnancem Archeologického ústavu v Brně. Je vedoucím výzkumné základny v Dolních Dunajovicích, odkud jsou pod jeho vedením realizovány systematické i záchranné výzkumy zejména v okolí římské pevnosti na Hradisku u Mušova.

https://www.facebook.com/events/376286023231984/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 5. července je státní svátek a přednáška se nekoná.
Znovu se sejdeme 12. července kdy vystoupí Jan Toman s přednáškou Vymírání a jejich role v evoluci.

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *