Martina Boháčová: Svět nejvyšších energií (26. ledna 2024 – Živě Benátská 2 (!), Přírodovědecká fakulta UK, Praha)

Detekce kosmického záření ultravysokých energií představuje velkou výzvu i po desítkách let jeho výzkumu. Nejsou známy vesmírné zdroje ani mechanismus urychlování, není jisté, o jaký typ částice se jedná a četnost jejich výskytu je nesmírně nízká. Podíváme se na úskalí, která jsou spojena s různými metodami detekce používanými v minulosti a současnosti, a na jaká nová zařízení se můžeme těšit v budoucnu.

Martina Boháčová (*1971) vystudovala částicovou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i. se zabývá výzkumem kosmického záření extrémně vysokých energií. Ve své doktorské práci se věnovala detailnímu popisu fluorescence vzduchu, která hraje klíčovou roli v určení energie kosmických částic. Touto problematikou se následně zabývala také na Univerzitě v Chicagu. V současné době je členkou vědeckého týmu Observatoře Pierra Augera v Argentině a aktivně se podílí na připravovaném rozšíření a modernizaci tohoto vědeckého zařízení. Martina Boháčová je spoluautorkou více než 90 publikací v recenzovaných časopisech.

Pokračujeme v živých přednáškách. Nicméně pozor! Dochází ke změně místa konání. Od začátku října se budeme každý pátek (nejméně) do konce zimního semestru setkávat krátce před pátou v budově Přírodovědecké fakulty na Benátské 2 v Krajinově posluchárně B14, která se nachází ve druhém mezipatře.

Přestože stále pořizujeme záznamy a zachováváme i streamování, budeme velmi rádi, když vás uvidíme osobně na přednášce v sále, popřípadě když se s námi po přednášce a diskuzi přesunete k neformální části akce do blízké restaurace.

Událost na Facebooku: https://www.facebook.com/events/3333361566963027/

Odkaz na stream: https://www.youtube.com/watch?v=zG4TkRLbhbE

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *