Vladimír Wagner: Černobyl 30 let poté, 16. září 2016

Letos uplynulo třicet let od největší katastrofy jaderné elektrárny v téměř šedesátileté historii využívání jaderné energetiky. Při katastrofě zahynulo několik desítek pracovníků elektrárny, hlavně při hašení zničeného bloku. Statisíce lidí muselo odejít ze silně zasažených oblastí Ukrajiny a Běloruska, a kontaminovány byly rozsáhlé oblasti v Evropě. Budeme se věnovat průběhu a následkům havárie této elektrárny. Hlavně se však zaměříme na situaci při odstraňování následku této katastrofy. V těchto letech totiž začíná cesta k likvidaci celé elektrárny a revitalizaci postižených území. V příštím roce má být dokončen nový sarkofág, který bezpečně hermeticky uzavře zničený blok i se starým sarkofágem. Bude tak možné začít práce na jeho likvidaci. Dokončuje se také suchý mezisklad pro dlouhodobé uskladnění vyhořelých palivových souborů. Začala tak už i likvidace ostatních bloků této elektrárny. Byla vyhlášena přírodní rezervace na dominantní části dosud uzavřeného území. Shrneme i další plány na revitalizaci opuštěných oblastí. Během přednášky si více všimneme i zkoumání dopadů radioaktivity a kontaminace na přírodu i lidi.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, zoologická posluchárna B7.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Creative Tree Pub

 

Milí Páteníci.

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK a po přednášce se jako v poslední době tradičně přesuneme do Creative Tree Pubu.

Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Příští pátek 23. září se s Lubošem Perkem podíváme na problematiku kosmické smetí. Vzhledem k pokročilému věku pana přednášejícího (97 let), bude tentokrát přednáška výjimečně asi jedn půlhodinová a následná diskuze bude muset být rovněž podobně krátká. Děkujeme za pochopení.

Dále mi dovolte, baych Vás co nejsrdečněji pozval na příští středu 21. září na přednášku z cyklu Věda konstra iracionalita Tomáše Zábranského a Zdeňka Strnada na téma Fakta a mýty o léčbě konopím. Po přednášce následuje plenární schůze klubu, na níž se bude probírat činnost klubu v minulém roce a proběhne volba nového vedení. Účast členů je žádoucí. Jak přednáška, tak plenární schůze proběhnou v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v sále číslo 206. Přednáška začíná v 17 hodin.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *