Zdeněk Kratochvíl: Racionální motivy u presokratiků

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 28. dubna 2017 v 17 hodin. na přednášku Zdeňka Kratochvíla na téma Racionální motivy u presokratiků

„Iónská trojčata“ v 6 století př. n. l.: přírodověda (astronomie, meteorologie, geografie), historie a filosofie.
Princip aktualismu v rozdílu historie a mýtu: I v dávné minulosti se hranice možného a nemožného podobala dnešní.
Princip aktualismu v přírodě: K výkladu minulého i současného stavu stačí ty děje, které i dnes pozorujeme.
Bez finality, v jednotném světě, člověk (i bohové) součástí přírody, apel na přímou zkušenost.
Hluboký čas, problém samoplození, role náhody, objev selekce.
Měření sklonu ekliptiky už v geocentrickém modelu.
Zatím chybí: rozlišení myšlení a vnímání, logika, dialog, matematizace jen v části astronomie.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Další pátek, tedy 5. května se budeme zabývat kosmonautikou. S Michalem Václavíkem z České kosmické kanceláře probereme plánované lety lidí za nízkou oběžnou dráhu.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Ondřej Čadek: Europa a Enceladus – ledové světy, kde hledáme život

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 21. dubna 2017 v 17 hodin. na přednášku Ondřeje Čadka na téma Europa a Enceladus – ledové světy, kde hledáme život

Jupiterův měsíc Europa a Saturnův měsíc Enceladus jsou dvě z mnoha ledových těles ve sluneční soustavě, v jejichž nitru existuje kapalná voda. Na rozdíl od ostatních těles je zde však podpovrchový oceán v přímém kontaktu se silikátovým jádrem, v němž probíhají intenzívní hydrotermální procesy. Podmínky v oceánu jsou tedy podobné podmínkám na Zemi v období, kdy na ní vznikl život, což z těchto dvou ledových měsíců činí astrobiologické objekty první třídy. Geofyzikální výzkum Europy a Enceladu se zabývá především otázkou jejich tepelných zdrojů a dlouhodobé stability oceánů a snaží se vytipovat oblasti na jejich povrchu, na něž by se měl zaměřit další výzkum plánovaný v rámci meziplanetárních misí.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Za týden 28. dubna budeme mít filosofickou přednášku. Zdeněk Kratochvíl z Katedry filosofie a dějin přírodních věd přednese přednášku na téma Racionální motivy u presokratiků.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Pavel Materna: Logická analýza přirozeného jazyka

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 7. dubna 2017 v 17 hodin. na přednášku Pavla Materny na téma Logická analýza přirozeného jazyka

Přednáška pojedná o logické analýze přirozeného jazyka s důrazem na odlišení jiných disciplín zabývajících se jazykem. Budou uvedeny některé příklady a objasněny některé problémy z hlediska Transparentní Intenzionální Logiky.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme v posluchárně B3 (posluchárna fotochemie)! Posluchárna se nachází v přízemí nalevo od hlavního schodiště.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Za týden 14. dubna se přednáška kvůli státnímu svátku nekoná! Znovu se tak sejdeme 21. dubna, kdy nás navštíví Ondřej Čadek z Matematicko-Fyzikální fakulty UK, přední odborník na ledové měsíce velkých planet, který bude hovořit převážně o Europě a Enceladu.

Dále bych si Vás dovolil pozvat na středu 5. dubna na 17 hodinu na dubnové skeptické pivo, tedy neformální setkání členů a příznivců skeptického myšlení u piva. Akce se uskuteční v restauraci Dno pytle na Vinohradské 63 (zastávka tramvají Vinohradská tržnice).
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Jan Kolář: Český kosmický program

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 31. března 2017 v 17 hodin. na přednášku Jana Koláře na téma Český kosmický výzkum

Od vypuštění první umělé družice Země letos uplyne 60 let. Kosmonautika se stala již běžnou součástí našeho života a starty nových družic, sond ba dokonce ani lidí do vesmíru dnes již nikoho zvlášť nepřekvapí. Současně trvale roste počet států, které mají vlastní družici, aktuálně jich je přes sedmdesát. Jak si v této společnosti vede Česká republika je otázka na níž bude zaměřena tato přednáška. Posoudíme jak výrazná je česká stopa ve světové kosmonautice. Vedle ohlédnutí za výsledky československé vědy a techniky v programu Interkosmos se budeme věnovat současnému zapojení České republiky do evropských programů uskutečňovaných Evropskou kosmickou agenturou. Připomeneme dnešní kosmické experimenty s českou účastí a zhodnotíme význam kosmonautiky a jejích aplikací pro naši zemi spolu s navazující diskuzí o obsahu budoucí role kosmonautiky v České republice.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Za týden 7. dubna bude u nás přednášet Pavel Materna na téma Logická analýza přirozeného jazyka.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Leoš Kyša: Paranormální schopnosti v rukou tajných služeb

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 17. března 2017 v 17 hodin. na přednášku Leoše Kyši na téma Paranormální schopnosti v rukou tajných služeb

Tisíce lidí jsou přesvědčeny o tom, že mají paranormální mimosmyslové schopnosti. Jak se takové jedince snažila testovat a ve svůj prospěch využívat komunistická StB? Jaké úspěchy měl senzibil při pátrání po vrazích amerického diplomata? Jak důchodce Pavlita rozpoutal boj mezi CIA a StB? A co senzibilové, psychotronici a jasnovidci, kteří nabídli své služby policii? Podařilo se jim někdy někoho najít? A jaké výsledky mají senzibilové ve vědeckých experimentech?

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na příští pátek 24. března na předávání Bludných balvanů za rok 2016. Z tohoto důvodu se tedy příští pátek nebude výjimečně konat Pátečnická přednáška! Na přednášce se uvidíme znovu za dva týdny 31. března kdy přivítáme ředitele České kosmické kanceláře Jana Koláře s nímž budeme hovořit o českém kosmickém programu.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Petr Voříšek: Ornitologie – amatérská věda

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 10. března 2017 v 17 hodin. na přednášku Petra Voříška na téma Ornitologie – amatérská věda

Ptáci mají díky svému nápadnému způsobu života a z něj plynoucí atraktivitě zvláštní postavení mezi zvířaty. Ne náhodou jsou nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů a ne náhodou často fungují jako modelová skupina pro výzkumy ekologické, etologické, evolučně-biologické i ochranářské. Popularita ptáků se také projevuje v tom, že velké množství lidí má pozorování a sledování ptáků jako zálibu. Tito amatérští ornitologové vždy přispívali ornitologii jako vědnímu oboru. Přispívali zejména poznatky o biologii druhů, o jejich rozšíření a početnosti. O kvalitě výzkumů založených např. na velkoplošných sčítáních či mapováních svědčí i to, že jejich výsledky jsou běžně publikovány i v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Podobně nesporný je přínos amatérských ornitologů ve shromažďování popisných informací o biologii ptačích druhů. Přestože moderní věda se zaměřuje spíše na testování hypotéz, jsou popisné práce i nadále potřeba. Mimo jiné i proto, že bez takových údajů by nebylo co testovat. S překotným rozvojem počítačů a komunikačních technologií lze očekávat další uplatnění údajů získaných amatérskými pozorovateli ptáků. Vědecké uplatnění začínají nacházet on-line databáze pozorování, data z nich bude zřejmě v dohledné době možné používat pro stanovení rozšíření ptačích druhů, v některých případech snad i pro zjišťování změn početnosti. Samostatnou kapitolou je kroužkování ptáků, které má stále nezastupitelnou roli v získávání některých poznatků, a které je závislé na práci amatérských spolupracovníků. Neméně důležitá je role amatérských ornitologů a jimi provozovaných výzkumů v ochraně přírody. V přednášce budou prezentovány příklady konkrétních studií založených na práci amatérských ornitologů a jejich role bude uvedena i do širšího kontextu moderní vědy.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Na následující přednášce 17. března se setkáme s předsedou klubu skeptiků Leošem Kyšou, s nímž probereme paranormální schopnosti v rukou tajných služeb a policejních složek.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Michal Marčišovský: Historie vývoje jaderných zbraní II

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 3. března 2017 v 17 hodin. na přednášku Michala Marčišovského na téma Historie vývoje jaderných zbraní II

V řecké mytologii bohové někdy trestali lidi příliš důkladným naplněním jejich přání. Ve věku jaderné energie můžeme tuto ironii plně docenit. Prakticky neomezené množství energie uložené ve vazební energii atomových jader představuje nejenom potenciální přerušení závislosti na uhlovodících z totalitních režimů ale také energii pro pohon meziplanetárních a mezihvězdných letů.
Ovšem naplnění tohoto snu už dlouho brání posilující diktatura khmer vert a obdobných zpátečnických spolků šířících strach a iracionalitu.

V cyklu šesti, možná až sedmi přednášek se s kolegy budeme snažit obsáhnout rozsáhlou fenomenologii jednoho aspektu jaderné energie: jaderných zbraní, a diskutovat jakým způsobem zasáhly do vývoje naší civilizace. V přednáškách se zaměříme nejenom na fyzikální principy a přímé efekty jaderných zbraní, ale
také se je pokusíme vsadit do historického kontextu a diskutovat evoluci jaderných doktrín a jejich vliv na rozhodování soudobých státníků. Budeme rozebírat příspěvky velikánů jakými byli Bernard Brodie, Albert Wohlstetter a Herman Kahn a věnovat se známým i méně známým konfliktům východu a západu a nakonec se podíváme i na jaderné programy menších států.

Druhá přednáška v cyklu bude věnována pokrokům na poli jaderných zbraní v první dekádě po válce a projektu Manhattan a nástupu „vodíkových“ bomb.

Pozor!!! Přednášející si nepřeje pořízení záznamu. Pokud Vás tedy téma zajímá, přijďte.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Následující přednáška v pátek 10. března se bude týkat biologie, či přesněji řečeno ornitologie. Pozvání do naší sekce přijal přední český ornitolog Petr Voříšek, který vystoupí s tématem významu amatérských pozorování v ornitologii, ale i vědě obecně.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Julie Nováková: Astrobiologický průzkum vesmíru

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 24. února 2017 v 17 hodin. na přednášku Julie Novákové na téma Astrobiologický průzkum vesmíru

Touha odhalit počátky života na Zemi a zjistit, zda by v minulosti i dnes mohl existovat také jinde ve vesmíru, z velké části pohání průzkum vesmíru. Přímo astrobiologického průzkumu ale bylo překvapivě málo – doposud pouze americké sondy Viking, které v 70. letech minulého století přistály na Marsu. Chystaná vozítka ExoMars 2020 (ESA/Roscosmos) a Mars 2020 (NASA) by to však měla změnit. Co od nich můžeme čekat a jak si mohou vést ve srovnání s Vikingy, jejichž výsledky ve vědecké komunitě dodnes vzbuzují diskuse? V oblasti nepřímého průzkumu spojeného s astrobiologií se také máme na co těšit, a to především v souvislosti s připravovaným teleskopem Jamese Webba. Po čem konkrétně bychom měli pátrat, když na vzdálenost mnoha světelných let pátráme po životě?

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Příští týden, to je 3. března budeme přítomni druhému dílu seriálu Michala Marčišovského o Historii vývoje jaderných zbraní. Pozor! Přednášející si opět nepřeje pořízení záznamu, doporučuji tedy všem které přednáška zajímá přijít.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Dušan Majer: Budoucnost americké pilotované kosmonautiky

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 17. února 2017 v 17 hodin. na přednášku Dušana Majera na téma Budoucnost americké pilotované kosmonautiky

Kam míří NASA po vyřazení raketoplánů? Jak může směřování státní agentury ovlivnit nový prezident Donald Trump? Jakou roli v celém komplexním systému hrají soukromé firmy? Co nám umožní nové výkonné rakety SLS a kosmické lodi Orion? Zamíříme k Měsíci, kde zřejmě vyroste nástupce Mezinárodní vesmírné stanice, na asteroidy a jednou třeba i k Marsu.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Příští týden, to je 24. února bude mít přednášku Julie Nováková, s níž budeme hovořit o Astrobiologickém průzkumu vesmíru.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Jiří Kacetl: Moravsko-rakouské pomezí v éře Přemyslovců

Společenskovědní sekce Sisyfa – Pátečníci vás zve na pátek 10. února 2017 v 17 hodin. na přednášku Jiřího Kacetla na téma Moravsko-rakouské pomezí v éře Přemyslovců

Rakouská (Východní) marka, později vévodství, byla od poloviny 11. století, kdy se její hranice vůči Moravě posunula od Dunaje k řece Dyji, výraznou konstantou zahraniční politiky českých a moravských knížat z rodu Přemyslovců. Ti na Moravě vedle svých rezidencí v biskupské metropoli Olomouci a v Brně budují krátce před rokem 1100 „přepevný“ pohraniční hrad ve Znojmě, aby mohli konkurovat rostoucí moci a ambicím rakouských markrabat z rodu Babenberků… Přednáška znojemského muzejního historika Jiřího Kacetla je doprovázena řadou zajímavých snímků a přehledných mapek

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Příští týden, to je 17. února přivítáme opět Dušana Majera, s nímž budeme hovořit na aktuální téma Budoucnost americké kosmonautiky.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík