Jiří Grygar: Alfred kontra Ignác Nobel – pompa a kabaret, 12. května 2017

Historie vzniku Nobelových cen a mechanismy jejich udělování je nepochybně pozoruhodná a prestiž laureátů extrémně vysoká. Platí to ovšem především pro přírodní vědy; u ostatních cen je verdikt porot poměrně často kontroverzní. Přírodovědci sami však nejsou zdaleka tak pompézní, což lze doložit vznikem cen Ignáce Nobela za práce, kterým se nejprve zasmějete, ale pak vás to nutí se zamyslet. Existuje volný vztah mezi těmito cenami a Bludnými balvany Sisyfa.

Jiří Grygar (*1936) studoval fyziku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a absolvoval vědeckou aspiranturu v Astronomickém ústavu v Ondřejově. Během studií publikoval práce o meteorických rojích a kometách, pak se věnoval výzkumu zákrytových a kataklyzmických dvojhvězd ve stelárním odd. ASU ČSAV. Od r. 1981 pracoval ve Fyzikální ústav Akademie věd, kde se zabýval dálkovým průzkumem Země a v r. 1991 přešel do tehdejšího odd. vysokých energií téhož ústavu v Praze 8. Nyní je členem odd. astročásticové fyziky FZU AV ČR, kde se zabývá extrémně energetickým kosmickým zářením. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrá opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Další pátek, tedy 19. května přivítáme Davida Heyrovského, snímž budeme hovořit na téma Gravitační čočky.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem o naše přednášky, proto aby byly naše přednášky ještě lepší Vám musíme sdělit jednu zásadní novinku a několik dalších informací. Z důvodu naší nepříliš velké spokojenosti s některými věcmi na předchodích přednáškách, zejména té minulé od Michala Václavíka, dojde v organizaci našich přednášek k určitým změnám. Pro Ty, kteří to již vědí se omlouvám za duplikaci. Příliš se nám nelíbilo, jaký byl v průběhu přednášky Michala Václavíka v posluchárně hluk. Ano, pochopitelně je to i chyba nepříliš dobře vybavené učebny, to bezesporu. Ale něco se s tím přecejen udělat dá.Takže pro příští přednášku a i všechny následující zavádíme novinku. Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu diskuze.

A dále bych Vás chtěl moc požádat o dodržování několika základních pravidel na našich přednáškách.
1. Před přednáškou si prosím vypněte své mobilní telefony nebo alespoň ztlumte zvuk. Opravdu v průběhu přednášky zvonící telefony velmi ruší. Říkáme to na začátku každé přednášky, ale pro jistotu to uvádím i zde, jelikož na téměř každé přednášce někomu mobil zazvoní.
2. Pokuste se prosím co nejvíce omezit chození na záchod, přesouvání míst a podobně v průběhu přednášky či diskuze. Právě z těchto důvodu zavádíme i výše zmíněnou přestávku.
3. Pokud už nutně odejít či odskočit si na toaletu musíte, chovejte se prosím co nejtišeji s úctou k přednášejícímu a ostatním účastníkům přednášky.
4. Pokud se přesouváte či odcházíte, zkuste prosím kromě výše zmíněných bodů, naplánovat svůj odchod (či příchod přes učebnu na místo) na dobu, kdy hovoří přednášející. Pokud zrovna mluví tázající v diskuzi, je to velmi špatně slyšet na záznamu. Týká se hlavně diskuze.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *