Martin Žáček: Zlatý řez, 31. října 2014

Přednáška bude tematicky rozdělena do tří části. V první, matematické části bude představen zlatý řez, zlaté číslo, Fibonacciho posloupnost a ukázány některé známé i méně známé souvislosti a budou zodpověděny neobvyklé otázky, například jak moc je zlaté číslo iracionální. V druhé, přírodovědecké části ukážeme, kde můžeme zlaté číslo nalézt v živé i neživé přírodě a zaspekulujeme také proč tomu tak je. Pokud se tak podaří, bude ve spolupráci s organizátory připraveno i praktické cvičení. Ve třetí, společenskovědní části se podíváme (samozřejmě okem skeptickým) na zlaté číslo a jeho vztah k člověku. Vyskytuje se totiž v mnoha jeho výtvorech (geometrie, malířství, hudba, architektura, …), v některých ovšem jen zdánlivě.

Ing. Martin Žáček, Ph.D. je odborným asistentem na katedře fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT, zabývá se fyzikou plazmatu, zejména ionosférickým a astrofyzikálním plazmatem, teorií a numerickými simulacemi.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *