Michael Romancov: Politická geografie světového oceánu, 23. června 2017

Moře a oceány zabírají zhruba 72% povrchu Země, na jejich pobřeží žije zhruba 70% obyvatel světa a na námořních trasách se realizuje okolo 90% světového zahraničního obchodu. Co všechno nevíme o mořské dimenzi? Co bychom vědět měli? A proč to nesmíme ignorovat?
PhDr. Michael Romancov, PhD. (1969). Absolvent Pedagogické fakulty UK a Fakulty sociálních věd UK. Působí na Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Specializuje se na politickou geografii, geopolitiku a Rusko.
 
Facebooková událost zde: https://www.facebook.com/events/191937581328832/
 
Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.
 
Po přednášce následuje neformální část diskuze, tentokrá opět v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.
 
 
Milí Pátečníci.
 
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
 
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.
 
Další pátek, tedy 30. června budeme rozebírat kosmonauticko-umělecké téma s názvem Vesmírné vábení umělců. Naším hostem bude Lukáš Houška, člen redakce Kosmonautix.
 
Pro ty, kteří to ještě nevědí připomínám novinku. Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
 
Nakonec bychom Vás rádi upozornili, že rozhodnutím výboru Sisyfa jsme se ze Společenskovědní sekce přejmenovali na Sekci popularizace vědy (zkráceně Popularizační sekci) Sisyfa. Myslíme si, že to bude lépe vystihovat náplň naší činnosti.
 
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
 
S přáním hezkého dne.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *