Ondřej Čadek: Europa a Enceladus – ledové světy, kde hledáme život, 21. dubna 2017


Jupiterův měsíc Europa a Saturnův měsíc Enceladus jsou dvě z mnoha ledových těles ve sluneční soustavě, v jejichž nitru existuje kapalná voda. Na rozdíl od ostatních těles je zde však podpovrchový oceán v přímém kontaktu se silikátovým jádrem, v němž probíhají intenzívní hydrotermální procesy. Podmínky v oceánu jsou tedy podobné podmínkám na Zemi v období, kdy na ní vznikl život, což z těchto dvou ledových měsíců činí astrobiologické objekty první třídy. Geofyzikální výzkum Europy a Enceladu se zabývá především otázkou jejich tepelných zdrojů a dlouhodobé stability oceánů a snaží se vytipovat oblasti na jejich povrchu, na něž by se měl zaměřit další výzkum plánovaný v rámci meziplanetárních misí.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Za týden 28. dubna budeme mít filosofickou přednášku. Zdeněk Kratochvíl z Katedry filosofie a dějin přírodních věd přednese přednášku na téma Racionální motivy u presokratiků.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *