Julie Nekola Nováková: Říše temnoty a chladu: Oceány ledových měsíců, 26. června 2015

Leží hluboko pod neproniknutelnými příkrovy ledu, nikdy nespatří sluneční světlo, neznáme tamní podmínky, ale přece se k nim obracíme jako k místům, kde by možná mohl existovat život – podpovrchové oceány, dnes již potvrzené u několika měsíců Jupitera i Saturnu. Některé známky navíc nasvědčují jejich existenci i na dalších tělesech v naší soustavě a mnohem dál od Slunce, než bychom si původně představili. A co víc: brzy díky novým sondám ESA i NASA snad zjistíme více. Přednáška představí způsoby detekce podpovrchových oceánů, koncepce možností vzniku a existence života v jejich prostředí, ale i výhled do jiných hvězdných soustav, kde bychom mohli oceány pod ledem také očekávat.

Julie Nováková (*1991) je absolventkou oboru teoretická a evoluční biologie na PřF UK, kde se věnuje především evolučním aspektům kooperace. Je aktivní i v popularizaci vědy, kde se kromě evoluce kooperativity a rozhodovacích mechanismů často zabývá astrobiologií a planetologií, zejména měsíci plynných obrů a tělesy Kuiperova pásu. Věnuje se také psaní beletrie, především science fiction. Více na http://www.julienovakova.com/cs/o-mne/.

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
Neformální část diskuse opět v Café Kampus (dříve Krásné ztráty)

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *