Martin Žáček: Statistika podruhé aneb statistické mýty a klamy nás všude provázejí, 19. června 2015

Říkat, že si musíme dávat pozor na příčinné vztahy u jevů, u nichž byla souvislost zjištěna jen statisticky, nebo že lze statistikou také záměrně manipulovat, by bylo na pátečnících jen nošením dříví do lesa. Zaměříme se proto na klamy a bludy komplikovanější, skrytější a zákeřnější, u nichž je při jejich analýze potřeba nepřímočarého a neselského uvažování a proto nás tak často zavádějí na scestí, neboť jednoduchý, leč nesprávný závěr se nám nabízí či přímo vnucuje jako první. A proto jim také zpravidla všichni tu a tam podléháme a to bez výjimek i ti nejlepší z nás, jak ukážeme na příkladech ze života.

K názvu statistika podruhé inspirovala známá kniha Solomona Markuse z trochu jiné oblasti matematiky ale podstata je stejná: V základních statistických kurzech se zpravidla řeší jednotlivé technikálie, probírají se věty a důkazy a není čas na metodiku a souvislosti. Ty hlavně chceme v přednášce nastínit. Nečekejte proto matematiku jako takovou ale spíše pohled na to, jak se snažíme porozumět světu okolo nás, že to není vždy snadné a jakou roli v tomto počínání má statistika jako jeden z teoretických nástrojů.
Ing. Martin Žáček, Ph.D.  Vystudoval Fakultu elektrotechnickou v Praze, obor elektrotechnologie se specializací na materiálové inženýrství, dokorát získal v oboru aplikované fyziky na téže fakultě avšak k tomu souběžně vystudoval několik semestrů MFF UK a nyní se věnuje profesionálně fyzice plazmatu, převážně teorii a počítačovým simulacím se zaměřením na astrofyzikální plazma. Živí ho však spíše výuka matematiky a fyziky a jelikož ho zajímají nejrůznější obory, často na hony vzdálené od toho jeho, je také (ne)pravidelným návštěvníkem pátečníků.
Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).
Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.
Neformální část diskuse opět v Café Kampus (dříve Krásné ztráty)

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *