Petr Voříšek: Ornitologie – amatérská věda, 10. března 2017

Ptáci mají díky svému nápadnému způsobu života a z něj plynoucí atraktivitě zvláštní postavení mezi zvířaty. Ne náhodou jsou nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů a ne náhodou často fungují jako modelová skupina pro výzkumy ekologické, etologické, evolučně-biologické i ochranářské. Popularita ptáků se také projevuje v tom, že velké množství lidí má pozorování a sledování ptáků jako zálibu. Tito amatérští ornitologové vždy přispívali ornitologii jako vědnímu oboru. Přispívali zejména poznatky o biologii druhů, o jejich rozšíření a početnosti. O kvalitě výzkumů založených např. na velkoplošných sčítáních či mapováních svědčí i to, že jejich výsledky jsou běžně publikovány i v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Podobně nesporný je přínos amatérských ornitologů ve shromažďování popisných informací o biologii ptačích druhů. Přestože moderní věda se zaměřuje spíše na testování hypotéz, jsou popisné práce i nadále potřeba. Mimo jiné i proto, že bez takových údajů by nebylo co testovat. S překotným rozvojem počítačů a komunikačních technologií lze očekávat další uplatnění údajů získaných amatérskými pozorovateli ptáků. Vědecké uplatnění začínají nacházet on-line databáze pozorování, data z nich bude zřejmě v dohledné době možné používat pro stanovení rozšíření ptačích druhů, v některých případech snad i pro zjišťování změn početnosti. Samostatnou kapitolou je kroužkování ptáků, které má stále nezastupitelnou roli v získávání některých poznatků, a které je závislé na práci amatérských spolupracovníků. Neméně důležitá je role amatérských ornitologů a jimi provozovaných výzkumů v ochraně přírody. V přednášce budou prezentovány příklady konkrétních studií založených na práci amatérských ornitologů a jejich role bude uvedena i do širšího kontextu moderní vědy.Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.
Na následující přednášce 17. března se setkáme s předsedou klubu skeptiků Leošem Kyšou, s nímž probereme paranormální schopnosti v rukou tajných služeb a policejních složek.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

 

Komentáře

komentáře

komentáře 2

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *