Martin Škorpík: Kam směřují naše lesy? 19. října 2018

Většina populace vnímá lesy jako základní přírodní hodnotu, dominantní složku naší krajiny. Místo klidu, odpočinku, synonymum přírody. Už méně lidí si připustí, že podstatná část plochy našich lesů tvoří plantáže na dřevo, které mají s přirozeným lesem jen málo společného. Subjekty zde hospodařící se snaží, jako i v jiných odvětvích ekonomiky, maximalizovat zisk. V lesnictví se však pracuje s živým systémem, les zdaleka není jen lesní porost. Podléhá přírodním zákonitostem, výkyvům klimatu, je limitován biotou v něm žijící. Snaha po maximalizaci zisku má svá úskalí, mimo jiné v k rozkolísanosti systému. Naše lesy nevzkvétají. V této přednášce poukážeme na některé přírodní aspekty lesa, na jeho nepříliš známé podoby a možnosti ochrany druhů v něm žijících.

Martin Škorpík – 1983-87 pracovník Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, kde se podílel na výzkumu zeleně v zemědělské krajině. 1987-91: odborný referent pro zemědělství a zoologii na Správě CHKO Podyjí ve Znojmě. 1991-2003: náměstek ředitele Správy Národního parku Podyjí pro ochranu přírody, nyní vedoucí oddělení speciální ochrany přírody v téže organizaci. Zabývá se aplikovanou ekologií v oblasti biotopové a druhové péče a ochranářskou entomologií. Amatérsky se zabývá studiem brouků z čeledi krascovití.

Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/341965116575606/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 26. října budeme pokračovat ve volném cyklu o vulkanismu. Petr Brož totiž pohovoří o kryovulkanismu.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *