Michal Václavík: Najdeme život na Marsu? ExoMars a věda, 1. listopadu 2019

Popularizační sekce Sisyfa – Pátečníci Vás zve na pátek 1. listopadu v 17 hodin

na přednášku Michala Václavíka na téma Najdeme život na Marsu? ExoMars a věda.

Významným projektem Evropské kosmické agentury (ESA) je ExoMars. Jedná se o dvě mise – ExoMars 2016 a ExoMars 2020, jejichž úkolem je, jak již pojmenování napovídá, průzkum planety Mars. V úvodu přednášky bude velmi stručně představen vznik programu, který sahá až do roku 1999. Následně se již přistoupí k jednotlivým misím.
Od roku konce roku 2016 obíhá okolo Marsu evropsko-ruská sonda TGO mise ExoMars 2016. Za úkol má mimo snímkování povrchu hlavně studium atmosféry Marsu se zaměřením na detekci málo zastoupených plynů. Zejména přítomnost metanu a jeho prostorové a časové rozložení jsou velkou záhadou. Sonda TGO ale pořizuje i nádherné snímky povrchu Marsu a za poměrně krátkou dobu svého pobytu na vědecky výhodné oběžné dráze přinesla překvapivé údaje. Součástí mise ExoMars 2016 byl také demonstrátor EDM Schiaparelli měkkého přistání na povrchu Marsu, jehož finální část nedopadla dle předpokladů.
Vyvrcholením spolupráce ESA a Roskosmosu při průzkumu Marsu je druhá část mise ExoMars (ExoMars 2020), při níž bude v roce 2021 na povrchu Marsu vysazen přistávací modul Kozáček a rover Rosalind Franklin. Hlavním cílem roveru bude nalézt známky minulého, případně současného, života pod povrchem Marsu. K tomu bude vybaven dvoumetrovým vrtákem, který pronikne do míst nepoznamenaných kosmickým zářením, a unikátní analytickou laboratoří k detekci stop života.
V přednášce budou uvedeny některé dosavadní úspěchy sondy TGO, ale hlavní část bude věnována roveru Rosalind Franklin mise ExoMars 2020, jeho konstrukci a vědeckým přístrojům.

Michal Václavík studoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Od roku 2007 spolupracuje s Fakultou strojní ČVUT na výuce předmětů Základy kosmonautiky, Nebeská mechanika a kosmické prostředí a Kosmické systémy. V roce 2004 se stal zakládajícím členem sdružení Kosmo Klubu, který sdružuje profesionální i amatérské zájemce o kosmonautiku nejenom z České republiky. Od roku 2007 od současnosti působí ve výboru tohoto občanského sdružení. V České kosmické kanceláři pracuje od roku 2008 a věnuje se oblastem výzkumu v podmínkách mikrogravitace, průzkumu sluneční soustavy a kosmické vědě. Od roku 2009 do roku 2011 byl poradcem a od roku 2013 je hlavním delegátem české delegace v Programové radě ESA pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy. Od roku 2009 je hlavním delegátem české delegace do Vědecko-technického poradního výboru Programové rady ESA pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy. V letech 2010 až 2012 byl odborným poradcem české delegace na zasedáních Vědeckotechnického podvýboru a Výboru OSN pro mírové využívání kosmického prostoru (COPUOS). Od roku 2011 je členem dvou expertních skupin Pracovní skupiny OSN pro dlouhodobou udržitelnost kosmických aktivit. Aktivně se podílí na rozvoji iniciativy HSTI, která je součástí Programu OSN o kosmických aplikacích a je zaměřena na využívání Mezinárodní kosmické stanice (ISS), mezinárodní spolupráci, využití ISS pro vzdělávací a popularizační účely a budování kapacit pro vzdělávání a výzkum v oblasti mikrogravitace. Od roku 2012 je členem Českého výboru PRODEX, který je určen k vyhodnocování návrhů na financování vědeckých projektů z programu ESA PRODEX. V roce 2013 se stal prvním českým členem Evropské asociace pro výzkum v podmínkách nízké gravitace (ELGRA).

https://www.facebook.com/events/493132324841034/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7. Posluchárna B7 zoologie ve druhém patře přímo u hlavního schodiště.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 8. listopadu přijede Pavel Cagaš s nímž si připomeneme 10 let od udělení Nobelovy ceny za objev CCD. Konkrétně v přednášce nazvané detektory světla v astronomii.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

-Vítek-

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *