David Schmoranzer: Kvantová fyzika a supravodivost, 24. ledna 2020

Podobně jako vynález parního stroje před dvěma sty lety nastartoval průmyslovou revoluci, tak i moderní elektronika a komunikační technologie by nemohly vzniknout bez základních objevů kvantové fyziky, o které se opírá například i celý polovodičový průmysl – od prvních tranzistorů, přes Váš oblíbený kávovar, až po dnešní nejvýkonnější počítačové procesory. Mimo své zjevné praktické využití také kvantový popis světa zásadním způsobem ovlivnil náš náhled na povahu hmoty, fyzikálních jevů a na zákony, kterými se obojí řídí. V této přednášce se proto pokusíme společně porozumět motivaci pro samotný vznik kvantové teorie, představíme si její hlavní myšlenky, několik zajímavých důsledků a nastíníme pár nevyřešených otázek.

Jednu z oblastí výzkumu, která by bez kvantové fyziky nemohly vůbec vzniknout a přitom dnes již má intenzivní praktické využití, představuje právě supravodivost. Co to je supravodič, jak zhruba funguje, jestli má opravdu nulový odpor, kde se se supravodiči setkáme a co (ne-)můžeme od supravodivých materiálů v dohledné době čekat si povíme v druhé části této přednášky, která bude doplněna experimenty se supravodiči chlazenými kapalným dusíkem.

David Schmoranzer je zaměstnancem Katedry fyziky nízkých teplot, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Z široké oblasti problematiky fyziky nízkých teplot se věnuje především studiu kryogenních kapalin, zejména supratekuté fáze izotopu 4He.
V pražské Laboratoři supratekutosti se zaměřil především na výzkum přechodu k turbulenci v normálním a supratekutém 4He v proudění vyvolaném oscilujícími tělesy, např. křemennými ladičkami, nebo různými drátky či disky. Ve stejných pracovních tekutinách také zkoumal kavitaci a akustické jevy, zejména pak bilanci mezi odporovou silou viskózní a akustickou.

https://www.facebook.com/events/2571479512938865/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7. Posluchárna B7 zoologie ve druhém patře přímo u hlavního schodiště.

Příští pátek přivítáme Jaroslava Nešetřila, který promluví o jednom z matematických problémů milénia P versus NP.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *