Martin Wihoda: Velká Morava a její místo v dějinách, 13. dubna 2018

Není dnes žádným tajemstvím, že vybrané pasáže z dějin českých zemí byly v minulosti nepříliš vzdálené podřizovány dobově podmíněným mocenským zájmům. K zneužívaným místům „národní paměti“ dlouho náležela i Velká Morava, v níž byl spatřován „první společný stát“ Čechů a Slováků. Ten sice vzal za své s 1. lednem 1993, nicméně cesta za citlivějším výkladem této pozoruhodné dějinné kapitoly stále není prosta předsudků a bolestných nedorozumění. Soustavně zdůrazňovaná výlučnost, z kontextu vytržené, nezřídka si protiřečící souvislosti a povrchní znalost západoevropské literatury natolik vzdálily Velkou Moravu názorovým souřadnicím moderního dějepisectví, že se stala krajně podezřelou položkou kritického výzkumu. Vzdáme-li se však zjevně neudržitelného státotvorného dědictví Velké Moravy i jejího neméně sporného vlivu na společenské a mocenské střední Evropy, co zůstane z letitých výzkumů i průběžně vedené rozpravy? Ptejme se tedy, kdy a na jakých základech mojmírovská knížata vybudovala svou moc, proč se jejich doména zhroutila v průběhu několika málo let, proč se nikdo nepokusil o její obnovu a konečně, co (Velko)Moravané vložili do vínku středovýchodní Evropy?
 
Martin Wihoda (* 1967) vystudoval Gymnázium v Opavě a poté filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 1990 působil jako asistent a odborný asistent na Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, od roku 1998 pracuje v Historickém ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1999 získal titul Ph.D., v roce 2005 se stal docentem a v roce 2010 byl jmenován profesorem obecných dějin (se zaměřením na středověk). Absolvoval studium a vědecké pobyty v zahraničí (mj. Würzburg a Marburg). Ve své vědecké práci se zaměřuje především na proměnu střední Evropy vrcholného středověku.
 
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/231889107358352/
 
Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie, druhé patro přímo naproti hlavnímu schodišti
 
Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus).
 
Nadcházející pátek 20. dubna se s Michalem Malinským zaměříme na původ hmoty z hlediska částicové fyziky.
 
A to je od nás pro tuto chvíli vše.
Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *