Anetta Pierzynová: Placebo ve veterinární medicíně, 6. ledna 2017

Zdá se vám diskuze o placebu u zvířat již ohranou písničkou? Možná ano, ale stále narazíte na dva zcela opačné názory. Jedním je tvrzení, že placebo efekt u zvířat neexistuje, druhým je tvrzení, že placebo efekt u zvířat existuje. Je možné tento rozpor uvést na správnou míru?
Cílem přednášky bude popsat mechanismus působení placeba u zvířat. Přiblížíme si postupy, jakými je možné vůbec takový efekt vyhodnotit. Naší pozornosti neunikne ani způsob, jakým placebo ovlivňuje nejen zvíře, ale i jeho majitele a dokonce i ošetřujícího lékaře.
Aneta Pierzynová vystudovala VFU v Brně. Po promoci pracovala ve Státní veterinární správě a po atestaci nastoupila do doktorského studijního programu Biologie a patologie buňky na 1. LF UK. V současné době se zabývá studiem morfologických změn v myokardu při patologických stavech, výukou studentů a veterinární praxí.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)!!!. Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci Na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Milí Pátečníci.
Dovolte, abych Vám popřál šťastný nový rok, doufám, že pro Vás bude úspěšný. Současně doufám, že se budeme s mnohými z Vás často potkávat na přednáškách i v letošním roce.

Co se týče letošní první přednášky. Znovu se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00.

Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus), kde jsme již jednou byli. Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Následující přednáška v pátek 13. ledna se bude týkat šíření konspiračních teorií, falešných zpráv a všeobecně nesmyslů na internetu. S Pavlem Kasíkem ze serveru Technet si řekneme něco o tom proč a jak se falešné zprávy apod. na internetu šíří, co s tím dělat a jak z pozice skeptiků vystupovat v internetových diskuzích.

A to je od nás pro tuto chvíli všechno.

S přáním hezkého dne.

Vítězslav Škorpík

 

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *