Jan Fábry: Rozbor díla Perspectiva corporum regularium z roku 1568 od Wenzela Jamnitzera, 27. září 2019

Dílo Wenzela Jamnitzera Perspectiva corporum regularium z r. 1568 patří do řady děl ze 16. století, která zpodobňovala platónská tělesa. Jamnitzerovo dílo lze považovat za vyjádření kosmologického názoru, za apoteózu Stvoření. Platónská tělesa totiž symbolizují podstatu světa v duchu Platónova Tímaia. Mnohotvárnost vezdejšího světa je vyjádřena geometricky: Ze základních platónských těles a odvozováním polopravidelných a hvězdovitých těles spolu s prolínáním jejich forem lze dosáhnout komplikovaných tvarů. Tato část Jamnitzerova díla tvoří součást historie matematiky a jsou rámcem tehdejšího myšlení o přírodních jevech.
Perspektiva je v Jamnitzerově díle pojednána jako součást geometrie, avšak zároveň v podřadné roli. Perspektiva v Jamnitzerově díle je totiž spojena se smyslovým pojímáním světa, zatímco geometrie (a aritmetika) odpovídá poznání rozumovému, abstraktnímu, jímž se člověk svým úsilím a vlohami může přiblížit k Bohu.
Wenzel Jamnitzer reprezentuje epochu, která matematizovala svůj přístup k vezdejšímu světu. Přednáška ukáže i na souvislost mezi Jamnitzerovým dílem a dílem Luky Pacioliho De divina proportione s Leonardovými ilustracemi ze začátku 16. století. Wenzel Jamnitzer je sám protagonistou epochy, která započala s měřením různých veličin a parametrů. Tomuto aktivnímu přístupu ke světu vděčíme za dnešní bezprecedentně široké a hluboké poznání světa, avšak za cenu pociťované ztráty jeho jednotnosti.

https://www.facebook.com/events/476931673087336/

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna B7 zoologie ve druhém patře.

Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus) na rohu ulic Kateřinská, Lipová a Viničná.

Příští pátek 4. října zůstaneme u fyziky. Ondřej Santolík nás zavede do tajů hudby kosmického plazmatu.

Pokud se vám naše přednášky líbí, můžete nám pomoci s jejich přípravou a zveřejněním. Přispět na projekt můžete zde: https://www.startovac.cz/patron/vasi-patecnici/

-Vítek-

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *