Jan Havlíček: Čichová komunikace, 19. ledna 2017

Celá řada studií z posledních let ukazuje, že čichové podněty hrají významnou roli v nejrůznějších sociálních interakcích počínaje raným kontaktem mezi novorozencem a matkou. Pachové látky produkované v oblasti matčiných prsou se například podílejí na zahájení kojení. Vzájemné rozpoznání na základě pachu se též podílí na vytváření vazby mezi matkou a dítětem.

Další oblastí, v níž hraje čich významnou roli, je výběr partnera. Podobně jako u jiných savců bylo u člověka zjištěno, že má tendenci preferovat jedince heterozygotní v rámci genů hlavního histokompatibiliního komplexu (MHC). Tyto geny hrají ústřední úlohu v imunitním systému při rozpoznávání vlastních a cizorodých látek a heterozygotní jedinci vykazují efektivnější imunitu. Zároveň bylo zjištěno, že podobnost v rámci MHC genů mezi partnery negativně ovlivňuje sexuální spokojenost.

Jan Havlíček vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor biologie. Zabývá se rolí čichu v sociální komunikaci, a to především v kontextu výběru sexuálního partnera, a rolí faktorů prostředí ovlivňujících pachový podpis člověka. Jeho výzkum v současnosti zahrnuje například vliv stravy, používání parfémů, nebo holení podpaží na vůni člověka. Dále se zabývá změnami atraktivity žen (a to jak vnímané vizuálně, tak i čichově) a změnami v sociosexualitě a žárlivosti v průběhu menstruačního cyklu.

Místo konání: Budova Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, tentokrát budeme opět v posluchárně B7 (posluchárna zoologie)! Posluchárna se nachází ve druhém patře přímo proti hlavnímu schodišti.Po přednášce následuje posezení v restauraci Na Křižovatce (Uterus).

Milí Pátečníci.

 

I tentokrát se sejdeme na Přírodovědecké fakultě UK. Opět Vás prosím, abyste přišli včas, tedy na 17:00!
Po přednášce následuje neformální část diskuze v restauraci na Křižovatce (Uterus). Restaurace se nachází poblíž budovy fakulty na rohu ulic Viničná, Kateřinská a Lipová.

Nadcházející pátek 27. ledna 2018 budeme s Vladimírem Wagnerem probírat supertěžké chemické prvky.

Mezi přednáškou a diskuzí bude následovat 5 minut přestávka, aby všichni ti, kteří chtějí odejít předčasně, popřípadě si potřebují dojít na WC, mohli opustit sál a nerušili v průběhu přednášky a diskuze.
A to je od nás pro tuto chvíli všechno.
S přáním hezkého dne.Vítězslav Škorpík

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *