Robin Kopecký: Evoluce & Filosofie = ♥, 10. ledna 2014


Přednáška bude obsahovat úvod do problematiky možnosti a způsob vzniku altruismu jako biologického jevu, kooperaci u zvířat, vztah altruismu k lidské morálce, jakož i reflexi filosofických a společenskovědních  interpretací morálky jako výhradně kulturního fenoménu.

Bc. Robin Kopecký je studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia teoretické a evoluční biologie na PřF UK, kde je členem laboratoře evoluční biologie prof. J. Flegra. Jeho hlavní zájem je téma evoluce a faktorů ovlivňujících kooperaci, altruismus a morálku metodami evoluční psychologie a sociobiologie. Na poli filosofie, kterou také studuje v 2. ročníku Nmgr. studia na FF UK, se věnuje etice, analytické a experimentální filosofii. Což má za následek v lepším případě jeho snahu o zbiologizování etiky a naopak obohacení behaviorálních experimentů o filosofické otázky, v horším případě pak naštvané a zmatené testované subjekty.

Po přednášce jako obvykle následuje diskuse.

 

Místo konání: PEN-klub, Praha 1, Klementinum 190 v prostorách Národní knihovny ČR (dříve Univerzitní knihovna).

Upozornění:

Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu. Děkujeme.
Garant večera: Mgr. Lenka Příplatová,  rozesílá ing. Ivan Pergler

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *