Petr Janeček: Městské legendy, hoaxy a fámy v době koronaviru, 29. ledna 2021

Uplynulý rok opanovalo mediální i obecně veřejný prostor jedno hlavní téma: globální pandemie koronaviru Covid-19. Podobně jako tomu bylo před pěti lety během takzvané evropské migrační krize, přítomnost jediného dominantního celospolečenského tématu, které navíc disponovalo výrazným potenciálem vzbuzovat kontroverze, způsobila i nebývalé šíření neoficiálních, neověřených a často falešných informací: městských legend, hoaxů a fám. Přednáška představí výběr těch nejvlivnějších a nejpopulárnějších s důrazem na situaci v České republice, které se bude snažit interpretovat z etnologického, respektive folkloristického úhlu pohledu.

Petr Janeček je pražský etnolog a folklorista. Působí jako docent a zástupce ředitele Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; do roku 2013 působil jako vedoucí Etnografického oddělení Národního muzea. Absolvoval badatelské pobyty a prováděl terénní a archivní výzkumy v USA, Rakousku, Polsku a Slovinsku. Badatelsky se zaměřuje především na výzkum současného slovesného folkloru a teorii, metodologii a historii folkloristiky. O slovesném folkloru a příbuzných tématech publikuje v odborném, kulturním i společenském tisku. V roce 2006 publikoval první českou komentovanou sbírku současných pověstí Černá sanitka a jiné děsivé příběhy, která se setkala se značným zájmem široké i odborné veřejnosti a která byla v letech 2007 a 2008 následována dalšími sbírkami Černá sanitka: Druhá žeň a Černá sanitka: Třikrát a dost. Černá sanitka byla formou retrokabaretu z 80. let 20. století zdramatizována brněnským HaDivadlem a do rozhlasové podoby ji inscenovala rozhlasová stanice Český rozhlas Leonardo. Na její motivy vznikl i stejnojmenný patnáctidílný televizní seriál, který od září 2008 vysílala Česká televize. Mezi jeho další publikace patří sbírka současných českých duchařských historek Krvavá Máry a jiné strašlivé historky (2015) a odborná monografie Mýtus o pérákovi. Městská legenda mezi folklorem a populární kulturou (2017), jjíž vydání v USA se připravuje na letošní rok. V roce 2020 publikoval další knihu z cyklu Černá sanitka s názvem Černá sanitka: Znovu v akci. Hoaxy, fámy, konspirace.

Komentáře

komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *